KASIBLIĞIN DAŞINI ATMAQ

varlanmaq, qazanc əldə etmək, kasıblıqdan qurtulmaq; ~ ehtiyacdan çıxmaq, ehtiyacdan qurtarmaq.

KARVAN YÜKÜNÜ MƏNZİLƏ ÇATDIRMAQ
KASIBLIĞIN ÜZÜ QARA OLSUN