KASAD

[ ər. ]
1. sif. Ticarətdə: mala tələb olmadığı, müştəri tapılmadığı, onun satılmadığı hal; alış-verişdə durğunluq, rəvacsızlıq.
[Hacı Qara:] Bu kasad bazarda mənim bir şahı qazancım yoxdur, abbasını hardan alıram, sənə verim? M.F.Axundzadə.

□ Kasad etmək (eləmək) – alıcıdan, müştəridən məhrum etmək; satılmamasına, alınmamasına, yayılmamasına səbəb olmaq.
Kasad olmaq – bax kasadlaşmaq.
2. is. Qıt(lıq), qəhət(lik), azlıq, çatışmazlıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KASAD kasıb — yoxsul
  • KASAD qıt — qəhət

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KASAD KASAD – GƏLİRLİ Hacı nə bizim bazarımız kasaddır və nə də puldan çətinlik çəkirik (Ə.Haqverdiyev); Alverimiz gəlirlidir
KASACIQ
KASADLANMA

Digər lüğətlərdə