KEÇƏÇİLİK

is. Keçəçinin sənəti, peşəsi, məşğuliyyəti.
[Şah:] Maldan, mülkdən qəni bir padşah; Keçəçilik sənətin etmiş özünə bir pənah! Ü.Hacıbəyov.

KEÇƏÇİ
KEÇƏXANA

Digər lüğətlərdə