KEÇİCİLİK

is. Keçici şeyin hal və keyfiyyəti. Xəstəliyin keçiciliyi.
KEÇİCİ
KEÇİD

Digər lüğətlərdə