KEÇİNİ BOSTANA BURAXMAQ

zərər vurmaq, sıradan çıxarmaq, korlamaq; acgözlük etmək, əlinə keçəni qamarlamaq.

KEÇİLƏRİ SUDAN KEÇİRTMƏK
KEÇİNİ KEÇİ, QOYUNU QOYUN AYAĞINDAN ASMAQ