KEFİ DURMAQ (GƏLMƏK)

həvəslənmək, yüksək əhvalda olmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi istəmək, kefi kökəlmək.

KEFİ DOXSAN DOQQUZ VURMAQ
KEFİ FIŞTIRIQ ÇALMAQ