KİÇİLTMƏ


1.Kiçiltmək”dən f.is.
2. Qrammatikada: isimlərdə şeylərin həcm etibarı ilə kiçilməsini və sifətlərdə keyfiyyətcə azlığı göstərən. Kiçiltmə şəkilçiləri. Kiçiltmə dərəcəsi.
KİÇİLMƏK
KİÇİLTMƏK

Digər lüğətlərdə