KİBRLƏNMƏK

f. Kibrli olmaq; lovğalanmaq, təşəxxüslənmək.
KİBRLƏNMƏ
KİBRLİ

Digər lüğətlərdə