KİFLƏTMƏK

t-li. Kiflənməsinə səbəb olmaq, kifləyib xarab etmək.
KİFLƏTMƏ
KİFLİ

Digər lüğətlərdə