KİFSİMƏ

Kifsimək”dən f.is.
KİFLİ
KİFSİMƏK

Digər lüğətlərdə