KİLİMARASI

is. Qədim xalq oyun növü.
KİLİM
KİLİMÇƏ

Digər lüğətlərdə