KİLKƏLƏŞMƏK


1. bax kilkələnmək.
2. qarş. Bir-birinin kilkəsini yolmaq; saçlaşmaq.
KİLKƏLƏŞMƏ
KİLKƏLİ

Digər lüğətlərdə