KİLOQRAMLIQ

is.
1. Bir kiloqram ağırlığında olan çəki daşı. Kiloqramlığı tərəziyə qoymaq. Kiloqramlığı bəri ver.
2. Saylardan sonra gələrək şeyin neçə kiloqramdan ibarət olduğunu bildirir. 5 kiloqramlıq ət.
KİLOQRÁM
KİLOQRAMMÉTR

Digər lüğətlərdə