KINGDOM

n 1. krallıq, şahlıq, səltənət; dövlət; the United Kingdom Birləşmiş Krallıq; 2. aləm; animal / vegetable ~ heyvanlar / bitkilər aləmi

KING
KINSMAN