Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BAHİ

  ə. şəhvətə aid olan, şəhvətlə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • BAHİR

  ə. 1) üstün, gözəl; 2) açıq, aşkar; 3) əla, çox yaxşı

  Tam oxu »
 • BAHİS

  ə. bəhs edən, bir şey haqqında danışan

  Tam oxu »
 • BAHNAMƏ

  ə. və f. pornoqrafik yazı və şəkilləri olan məcmuə

  Tam oxu »
 • BAHÖRMƏT

  f. və ə. hörmətli, möhtərəm

  Tam oxu »
 • BAHUR

  ə. ilin ən isti günləri

  Tam oxu »
 • BAXƏBƏR

  f. və ə. 1) xəbərdar, xəbəri olan; 2) məlumatlı, məlumatı olan

  Tam oxu »
 • BAXT

  f. 1) uduzma, baxtalama; 2) m. itki, zərər

  Tam oxu »
 • BAXTƏR

  f. günbatan, qərb

  Tam oxu »
 • BAXUDA

  f. Allahla, Tanrı ilə

  Tam oxu »
 • BAXÜSUS

  f. və ə. xüsusilə, xüsusən, ələlxüsus

  Tam oxu »
 • BAİNHƏMƏ

  f. bununla belə

  Tam oxu »
 • BAİS

  ə. səbəbkar. Baisi-irşad doğru yolu tutmağa səbəb olan; baisi-pişrəft tərəqqiyə səbəb olan

  Tam oxu »
 • BAİSKAR

  ə. və f. səbəb olan, səbəbkar (əsasən pis işə)

  Tam oxu »
 • BAK

  f. 1) qorxu, xof; 2) çəkinmə, ehtiyat; 3) qayğı

  Tam oxu »
 • BAKƏMAL

  f. və ə. 1) kamallı, düşüncəli; 2) tam, tamam. Bakəmali-məmnuniyyət tam məmnuniyyətlə

  Tam oxu »
 • BAKİ

  ə. 1) ağlayan; 2) ağıçı, ağı deyən

  Tam oxu »
 • BAKİR

  ə. saf, təmiz, ləkəsiz

  Tam oxu »
 • BAKİRƏ

  ə. bəkarəti pozulmamış (qız haqqında)

  Tam oxu »
 • BAKURƏ

  ə. 1) mövsümündən əvvəl yetişən meyvə, göyərti // tez yetişən; 2) hər bir şeyin ilki; nübar

  Tam oxu »
 • BAQİ

  ə. 1) həmişəlik, daimi; 2) qalan, qalıq; 3) m. o biri dünya, axirət

  Tam oxu »
 • BAQİR

  ə. 1) açan, sökən, kəsən; 2) naxır, sürü

  Tam oxu »
 • BAL

  BAL1 f. qanad. BAL2 ə. könül, qəlb, ürək. BAL3 ə. balina. BAL4 ə. 1) fikir, düşüncə; 2) hafizə, yaddaş, huş; 3) xatirə

  Tam oxu »
 • BALA

  f. 1) yuxarı, üst; 2) boy; 3) uca, yüksək, hündür

  Tam oxu »
 • BALATƏR

  f. daha yüksək, çox uca

  Tam oxu »
 • BALİ

  ə. 1) köhnə, köhnəlmiş; 2) çürük, qoxumuş; 3) yaramaz

  Tam oxu »
 • BALİDƏ

  f. böyümüş, boy atmış, ucalmış

  Tam oxu »
 • BALİĞ

  ə. yetişmiş, həddi-büluğa çatmış, yetkin

  Tam oxu »
 • BALİN

  f. bax baliş

  Tam oxu »
 • BALİŞ

  f. yastıq, balış

  Tam oxu »
 • BALÜ PƏR

  f. «qanad və tük» bax pərü bal

  Tam oxu »
 • BAM

  f. dam. Bami-çeşm göz qapağı

  Tam oxu »
 • BAMDAD

  f. sübh çağı, səhər çağı

  Tam oxu »
 • BAMƏZƏ

  f. 1) məzəli, dadlı, ləzzətli; 2) xoşagələn

  Tam oxu »
 • BAN

  ə. 1) Misir söyüdü; 2) m. ucaboy, qədd-qamətli, biçimli

  Tam oxu »
 • BANƏ

  ə. gicitkən

  Tam oxu »
 • BANƏVA

  f. dövlətli, zəngin, varlı

  Tam oxu »
 • BANG

  f. 1) səs, səda, avaz; 2) haray

  Tam oxu »
 • BANİ

  ə. əsasını qoyan; quran

  Tam oxu »
 • BANİYAN

  ə. və f. quranlar, əsasını qoyanlar

  Tam oxu »
 • BANU

  f. xanım

  Tam oxu »
 • BAR

  BAR1 f. yük, tay. Bari-giran ağır yük. BAR2 f. 1) meyvə, məhsul; 2) m. səmərə, mənfəət. BAR3 f. əyar (qiymətli metallarda)

  Tam oxu »
 • BARAN

  f. 1) yağış, yağmur; 2) m. ardı-arası kəsilmədən tökülən, yağdırılan hər şey

  Tam oxu »
 • BARANİ

  f. çətir

  Tam oxu »
 • BARAVƏR

  f. meyvəli, meyvəsi olan

  Tam oxu »
 • BARE

  BARE’ ə. 1) tam, mükəmməl; 2) üstün, üst

  Tam oxu »
 • BARƏ

  BARƏ1 f. dəfə, kərə. BARƏ2 f. 1) səngər; 2) bənd, sədd; 3) haqqında, xüsusunda. BARƏ3 f. ərp. Barei-dəndan diş ərpi; barei-zəban hərarətdən dilin üzər

  Tam oxu »
 • BARƏKALLAH

  ə. 1) Allah mübarək eləsin; 2) afərin, əhsən (təəccüb və razılıq bildirdikdə işlədilir)

  Tam oxu »
 • BARƏNDƏ

  f. yağdıran

  Tam oxu »
 • BARGAH

  BARGAH, BARGƏH1 f. icazə ilə daxil olmaq mümkün olan yer; saray. BARGAH, BARGƏH2 f. 1) yük boşaldılan və yüklənən yer (dəniz və s

  Tam oxu »