Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • KARVANSƏRA

  KARVANSƏRA(Y) f. karvanın dayanıb gecələməsi üçün lazımi tikililəri olan yer

  Tam oxu »
 • KARVANSƏRAY

  KARVANSƏRA(Y) f. karvanın dayanıb gecələməsi üçün lazımi tikililəri olan yer

  Tam oxu »
 • KARZAR

  f. 1) dava, vuruş, döyüş; 2) dava yeri, döyüş meydanı

  Tam oxu »
 • KASANƏ

  f. saray, imarət

  Tam oxu »
 • KASƏ

  f. kasa

  Tam oxu »
 • KASƏLİS

  f. «kasa yalayan» m. yaltaq

  Tam oxu »
 • KASİB

  ə. kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • KASİD

  ə. 1) müştərisi olmayan, işə getməyən; 2) kasad vəziyyətində olan (bazar haqqında); 3) kafi olmayan, qeyri-kafi; 4) m

  Tam oxu »
 • KASNİ

  ə. zərif yarpaqları və mavi gülləri olan dərman bitkisi

  Tam oxu »
 • KAST

  f. əskiklik, nöqsan

  Tam oxu »
 • KASTİ

  f. əskilmə, azalma, nöqsanı olma

  Tam oxu »
 • KAŞ

  f. bax kaşki

  Tam oxu »
 • KAŞİF

  f. kəşf edən, açan, meydana çıxaran. Kaşifi-əsrar sirləri kəşf edən, sirləri açan

  Tam oxu »
 • KAŞİFİ

  ə. əmmamə növü

  Tam oxu »
 • KAŞİFÜLQƏM

  ə. qəm dağıdan, kədər dağıdan

  Tam oxu »
 • KAŞİFÜRRƏMZ

  ə. sirləri açan

  Tam oxu »
 • KAŞKİ

  f. arzu bildirən bağlayıcı

  Tam oxu »
 • KATİB

  ə. 1) yazı işləri ilə məşğul olan adam; mirzə; 2) bəzi təşkilatların seçkili rəhbəri

  Tam oxu »
 • KATİBANƏ

  ə. və f. gözəl surətdə yazılmış, yaxşı qələmə alınmış

  Tam oxu »
 • KATİBƏ

  ə. qadın katib

  Tam oxu »
 • KATİM

  ə. sirr saxlayan

  Tam oxu »
 • KATİMÜLƏSRAR

  KATİMÜL’ƏSRAR ə. sirləri qoruyub saxlayan, heç kəsə sirr verməyən

  Tam oxu »
 • KAVİ

  ə. yağıntı, yağmur

  Tam oxu »
 • KAVİŞ

  f. 1) axtarma, arama, tədqiqat; 2) qazıntı

  Tam oxu »
 • KAZİB

  ə. 1) yalançı, yalan danışan; 2) yalan, doğru olmayan; 3) fırıldaq(çı)

  Tam oxu »
 • KAZİBANƏ

  ə. və f. yalançı kimi, fırıldaqçı şəklində

  Tam oxu »
 • KAZİM

  ə. qəzəbini udan, hirsinin qarşısını ala bilən

  Tam oxu »
 • KEF

  ə. 1) vəziyyət, ab-hava, məzac; 2) bax keyf

  Tam oxu »
 • KEŞİŞ

  f. xristian din xadimi

  Tam oxu »
 • KEŞİŞXANƏ

  f. monastır

  Tam oxu »
 • KEY

  KEY1 f. haçan? nə vaxt? KEY2 f. «ki ey» birləşməsinin əsasən şeirdə işlədilən qısaldılmış forması; ey (nida)

  Tam oxu »
 • KEYF

  ə. 1) sağlamlıq, səhhət; 2) xoşla(n)ma, həzz; 3) ürəyiaçıqlıq; 4) şadlıq, sevinc; 5) nəşə, az sərxoşluq; 6) arzu, həvəs, istək

  Tam oxu »
 • KEYFƏMAYƏŞA

  KEYFƏMAYƏŞA’ ə. istədiyi kimi, kefinə görə; özbaşına

  Tam oxu »
 • KEYFƏR

  f. 1) cəza; 2) cinayət; 3) cinayət məcəlləsi

  Tam oxu »
 • KEYFİ

  ə. 1) keyfi istədiyi kimi; 2) ixtiyari, iradi; 3) keyfiyyətli

  Tam oxu »
 • KEYFİYYƏT

  ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi

  Tam oxu »
 • KEYHAN

  f. dünya, aləm, kainat

  Tam oxu »
 • KEYL

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Tam oxu »
 • KEYLƏ

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Tam oxu »
 • KEYVAN

  f. 1) Zühəl (planet); 2) m. yüksəklik

  Tam oxu »
 • KEYVANİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Tam oxu »
 • KEYVƏNİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Tam oxu »
 • KEYY

  ə. qızmar şeylə bədənə nişan vurma, damğa vurma

  Tam oxu »
 • KƏB

  KƏ’B ə. 1) topuq sümüyü, ayağın topuq bəndi; 2) topuqda olan aşıq, aşıq sümüyü; 3) bax kə’bəteyn (2-ci mənada); 4) riyaziyyatda: kub

  Tam oxu »
 • KƏBAB

  ə. 1) kabab; 2) qovrulmuş, qızardılmış

  Tam oxu »
 • KƏBABXANƏ

  ə. və f. əsasən kabab bişirilib satılan iaşə müəssisəsi

  Tam oxu »
 • KƏBADƏ

  ə. bax kəpazə

  Tam oxu »
 • KƏBAİR

  ə. «kəbirə» c. böyüklər

  Tam oxu »
 • KƏBƏ

  KƏ’BƏ ə. 1) riyaziyyatda: kub; 2) Məkkədə: müsəlmanların əsas ibadətgahı; 3) m. mərkəz

  Tam oxu »
 • KƏBƏD

  ə. 1) qaraciyər; 2) m. orta, mərkəz

  Tam oxu »