KLAVİŞLİ

sif. Klavişi olan. Klavişli alətlər. Royal, piano klavişli alətlərdir.
KLAVİŞ
KLERİKÁL

Digər lüğətlərdə