KNYAGİNYA

[ rus. ] köhn. Knyaz arvadı.
Bu övrət knyaginya Natella imiş. F.Köçərli.
Hacı da knyaginyanın kefini soruşdu, dostluğuna dair sözləri yarıtürkcə, yarırusca dedi. M.S.Ordubadi.

KNOPKA
KNYAJNA

Digər lüğətlərdə