KOBUDCASINA

zərf Kobud tərzdə, kobud şəkildə, qabacasına.
[Səməd] qabağındakı stolu kobudcasına yana itələdi, palçığa dönmüş torpaq döşəmədə iri ləpirlər qoya-qoya sürətlə çıxıb qapını çırpdı. İ.Hüseynov.

KOBUD
KOBUDLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə