KOBUDYUNLU

bax qabayunlu. Kobudyunlu heyvanlar.
KOBUDLUQ
KOBUR

Digər lüğətlərdə