KODEKS

[ lat. codex – kitab]
1. Qanunların sistemə salınmış toplusu, məcəllə.
2. məc. Əxlaq, əqidə, görüş, adət normaları məcmusu.
KODEİN
KOFEİN

Digər lüğətlərdə