KOLAVAT

is. məh. Əkin əkmək üçün kol-kosu yandırılıb təmizlənmiş yer. Kolavat yerin taxılı yaxşı olar.
◊ Kolavat kösövünə dönmək dan. – çox işləməkdən, əziyyət çəkməkdən arıqlamaq, zəif düşmək, pis günə qalmaq.
KOLAHÜRƏN
KOLAZ

Digər lüğətlərdə