KUPÓN

[ fr. ]
1. Qiymətli kağızlardan faiz almaq üçün onlardan kəsilən talon.
2. xüs. Teatr lojasında bir yerin bileti.
KUPLETÇİ
KURA

Digər lüğətlərdə