KVOTA

is. [ lat. ] Hissə, norma, pay.
KVORUM
Q

Digər lüğətlərdə