LADDER

ladder1

n nərdivan, pilləkən; folding ~ qatlama nərdivan

ladder2

v 1. nərdivanla təmin etmək; 2. pillə-pillə addımlamaq, pillə-pillə irəli aparmaq / getmək

LAD
LADLE