LIABLE

adj 1. cavabdeh, məsul; He is liable for call-up O, hərbi mükəlləfiyyətlidir, goods ~ to duty gömrükdən keçməli olan mallar; Everyone is liable for tax Hər bir kəs vergi ödəməyə borcludur; 2. öyrəşmiş; adətkar, adət etmiş; She’s liable to sea-sickness O, dəniz xəstəliyinə tutulmağa adətkardır

LIABILITY
LIANA