LİBERALLAŞMAQ

f.
1. köhn. Liberal olmaq, liberal bir şəkil (hal) almaq; demokratlaşmaq, azadfikirli olmaq.
2. dan. Möhkəmliyini, sabitliyini itirmək, liberalizmə (3-cü mənada) qapılmaq.
LİBERALLAŞMA
LİBERALLIQ

Digər lüğətlərdə