LİBRETTOÇU

is. Libretto yazan şəxs, libretto müəllifi.
LİBRÉTTO
LİCİM

Digər lüğətlərdə