LİBRÉTTO

[ ital. ]
1. Böyük musiqi-vokal əsərinin (opera, operetta, oratoriya) mətni. “Şahsənəm” operasının librettosunu Cəfər Cabbarlı yazmışdır.
// Operanın və ya pyesinin qısa məzmunu (adətən teatr proqramında çap edilir).
2. Balet, ya kinofilmin ssenarisinin planı.
LİBİDO
LİBRETTOÇU

Digər lüğətlərdə