LİKÖR

[ fr. liqueur] Tünd, şirin, ətirli spirtli içki.
[Pişxidmət] …Firəngistanın ən gözəl likörlərindən neçə növünü masanın üstünə qoydu. Ə.Haqverdiyev.
[Qonaqlıqda] likör və qəhvə içilirdi. M.S.Ordubadi.

Lİ́XTER
LİQÁ

Digər lüğətlərdə