MÜHƏNDİS

Ərəbcədir, həndəsə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHASİRƏ
MÜHƏRRİK

Значение слова в других словарях