MÜHARİBƏ

savaşan, vuruşan; döyüşçü, cəngavər.
MÜHARİB
MÜHƏDDİN

Digər lüğətlərdə