MÜQƏDDƏS

ə. 1) ən əziz, ən istəkli şey; 2) tutiya; 3) Allah, peyğəmbər və imamlara münasibəti ifadə edən epitet; 4) ziyarətgah.

MÜQƏDDƏRƏTÜLÜMMƏ
MÜQƏDDİM

Digər lüğətlərdə