MÜQAVİLƏ

Ərəb mənşəlidir, əsli müqəbale kimidir, “razılaşma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜKƏMMƏL
MÜQƏDDƏS

Значение слова в других словарях