MAARİFÇİLİK

is.
1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik.
“Bahadır və Sona” kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir. M.Arif.

2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada feodalizmi tənqid edən və xalqın maariflənməsinə tərəfdar olan mütərəqqi ideya hərəkatı. Maarifçilik ideyası.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFÇİLİK MAARİFÇİLİK Mirzə Rzanın maarifçilik təşəbbüslərini şah despotizmi boğub məhv edir (M.Arif); MAARİFPƏRVƏRLİK Onun maarifpərvdrliyinə bəzi cahil və nad
MAARİFÇİ
MAARİFLƏNDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə