MAGİYA

is. [ lat. ] Sehrbazlıq, cadugərlik, ovsunçuluq.
MAGİSTRAL
MAĞAR

Digər lüğətlərdə