MAHMIZLAMAQ

f.
1. Mahmızla basmaq, dürtmək.
Asəf atını mahmızlayıb böyük bir qəsrin qarşısında durdu və sarayı tərif etməyə başladı. M.S.Ordubadi.
Bu saat işini yüngülləşdirim, – deyə [Salman] atı mahmızlayıb can verən tülkünün üstünə səyirtdi. M.İbrahimov.
O yenə də Xasaya baxır, nə barədə isə düşünür, təkdənbir atını mahmızlayıb başını bulayırdı. M.Hüseyn.

2. məc. Tələsdirmək, bizləmək.
MAHMIZLAMA
MAHMIZLI

Digər lüğətlərdə