MAHPARƏ

is. [ fars. ] Ay parçası (gözəlin epitetlərindən biri).
Yüz qönçə dəhənli mahparə; Gül suyu səpərdi rəhgüzarə. Füzuli.
Bu yarə bircə baxın, mahparədir, deyəsən. C.Cabbarlı.

Etimologiya

  • MAHPARƏ Farsca “ay (mah) parası (parə)” deməkdir. Məcazi mənada “gözəl” kimi başa düşülür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
MAHNI
MAHRU

Digər lüğətlərdə