MİFOLOJİ

sif. Mifologiyaya aid olan. Mifoloji mövzu. Mifoloji qəhrəman.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİFOLOJİ mifoloji bax əfsanəvi
MİFOLOGİYA
MİFOLOQ

Digər lüğətlərdə