MİKADO

Yaponiya imperatorunun titulu və bu titulu daşıyan şəxs.
MİXİ
MİKNƏT

Digər lüğətlərdə