MİKNƏT

is. [ ər. ] klas. Güc, qüvvət, iqtidar, qüdrət.
İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid; Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid. M.Ə.Sabir.

MİKADO
MİKOZ

Digər lüğətlərdə