MOLBERT

[ alm. ] Rəssamın işləməsi üçün üzünə kətan çəkilmiş çərçivəni saxlayan dayaq; rəssam dəzgahı.
Bəhruz molbert arxasında işləyir. Ə.Məmmədxanlı.

MOL
MOLDAV

Digər lüğətlərdə