MONOTEİST

[ yun. ] Monoteizm tərəfdarı.
MONOPLÁN
MONOTEİ́ZM

Digər lüğətlərdə