MUMLAMA

Mumlamaq”dan f.is.
MUMİYALANMAQ
MUMLAMAQ

Digər lüğətlərdə