OĞUL-UŞAQ

top. Oğullar, qızlar bir yerdə.
[Murad] …evli və oğul-uşaq sahibi idi. S.Hüseyn.
[Cahan:] Əsgər, gəl evlən, ev-eşik yiyəsi ol, oğul-uşaq sahibi ol… Ü.Hacıbəyov.

OĞUL
OĞULLUQ

Digər lüğətlərdə