OĞURLANMAQ


1. məch. Oğurluqla mənimsənilmək, aparılmaq, ələ keçirilmək. Kassa oğurlandı.
2. f. Gizli olaraq görmək, başqalarına sezdirmədən görmək (bir işi).
[Tutu] …adamlardan oğurlanıb birbaş Mürsəlin yanına gəlir… Ə.Vəliyev.

OĞURLANMA
OĞURLATDIRMA

Digər lüğətlərdə