OCAQÇI

is. Ocağa, buxar qazanlarına xidmət edən adam (bax ocaq 2-ci mənada). Hamamın ocaqçısı.
[Babakişi:] Deməli, Atakişi qazançıdır, mən də, türkün sözü, ocaqçı. C.Cabbarlı.
Zakir isə ocaqçını çağırdı və bacalardan çıxan tüstünü göstərib acıqlandı. H.Seyidbəyli.

OCAQ
OCAQÇILIQ

Digər lüğətlərdə