OD

OD, ATƏŞ Sinəm başdan-başa oddur, atəşdir; Ömrüm səadətə əvvəldən eşdir (M.Rahim); NAR (kl.əd.) Arsız, qəmsiz nə gününə gülürsən?! Yandırarlar səni narın içində (Aşıq Ələsgər).

OCAQ
ODA

Digər lüğətlərdə