OMONİMİK

sif. [ yun. ] dilç. Omonim olan. Omonimik sözlər.
OMONİM
OMONİMİKA

Digər lüğətlərdə