ORADACA

zərf .
1. Həmin o yerdə, lap orada. Oradaca dayandım.
[Usta:] Qan məni götürdü, yıxılıb oradaca qaldım. Çəmənzəminli.

2. O zaman, o vaxt, o an. Oradaca dedi.
– Lakin [Rüstəm] elə oradaca vədini unudaraq heç bir şey etməmişdi. M.İbrahimov.

ORADA-BURADA
ORADAKI

Digər lüğətlərdə